9 Bach + Lleuwen + Côr y Penrhyn, + Kate Lawrence

Posted in: Cymraeg | Tagged with: , ,

Llechi/Slate

Noson arloesol o gerddoriaeth cwbl wreiddiol wedi ei greu’n
arbennig ar gyfer y digwyddiad i adlewirchu ardal y llechi,
ddoe a heddiw. Gyda chyfraniad creadigol Ieuan Wyn a Dewi Glyn.

A groundbreaking evening of new music created especially for this
event to reflect the spirit of slate quarry area, past and present.
With the creative input of Ieuan Wyn and Dewi Glyn.

Teatr Bryn Terfel £14 – £12

Llechi poster 600 x 420

FacebookTwitterGoogle+Share